Chrzty 2018

Nowo ochrzeczeni parafianie

Szymon

Adam K.

Julia

Maria K.

Maksymilian

Natan B.

Mateusz

K.

Szymon

Mateusz M.

Lena

S.

Aleksander

B.

Zapamiętaj mnie (90 dni)