Rzymskokatolicka
Parafia św. Michała
w Binarowej

Dodatkowe informacje

Wielki Tydzień w czasie epidemii. Zarządzenie Biskupa Rzeszowskiego
27/03

Ważny komunikat dla naszych Parafian
25/03

W zaistniałej zmianie przepisów dokonanej przez władze państwowe oraz zgodnie z wytycznymi Ks. Biskupa Rzeszowskiego informujemy że:

 

  1. W kościele może być jednorazowo tylko 5 osób, wyłączając księży i obsługę kościelną
  2. Ks. Biskup Ordynariusz udzielił dyspensy od obowiązku uczestnictwa we Mszy Świętej w niedziele i inne święta nakazane wszystkim diecezjanom oraz wiernym przebywającym na terytorium Diecezji Rzeszowskiej. Dyspensa jest ważna od dnia 28 marca 2020 r. aż do odwołania. Bardzo pożytecznym jest zatem zostać w domu i tam się modlić korzystając z transmisji Mszy świętych i nabożeństw w telewizji, radio lub Internecie. Dobrze byłoby, gdyby we Mszach św. w kościele uczestniczyła jedna lub dwie osoby z rodzin, które zamówiły intencje mszalne, ponieważ zazwyczaj Msze św. są koncelebrowane. Prosimy, aby podejść do tego odpowiedzialnie. Pozostanie w domu będzie wyrazem troski o zdrowie i życie swoje oraz innych osób
  3. W ciągu dnia przedsionek kościoła jest otwarty, można więc przyjść, aby się pomodlić
  4. Odwołane są nabożeństwa Drogi Krzyżowej i Gorzkich Żali. Można te nabożeństwa odprawiać w domu indywidualnie lub w rodzinie, bądź też uczestniczyć w nich przez środki społecznego przekazu
  5. Nie można odwiedzać chorych w domach z posługą sakramentalną. Jeżeli będzie nagła potrzeba, aby ksiądz przyjechał do chorego, prosimy o kontakt, najlepiej telefoniczny
  6. Obrzędy pogrzebu muszą być ograniczone tylko do stacji na cmentarzu. Mszę św. pogrzebową po pochówku, można odprawić tylko z udziałem najbliższej rodziny.
  7. Jeżeli ktoś chciałby się wyspowiadać, kapłani w ciągu tygodnia dyżurują 30 minut przed Mszą św. Będą także w późniejszym czasie dyżury w konfesjonale z możliwością skorzystania ze spowiedzi.
  8. Kancelaria parafialna w ważnych sprawach jest czynna. W razie jakiejkolwiek potrzeby prosimy o kontakt telefoniczny na numery: 134476396 lub 504646865.
  9. Módlmy się o powstrzymanie epidemii, ufajmy, że będziemy wysłuchani, bądźmy odpowiedzialni za siebie i innych

 

Św. Michale Archaniele

Maryjo, Wspomożenie Wiernych

Módlcie się za nami!

 

Duszpasterze z Binarowej

Dyspensa do odwołania. Komunikat Kurii Diecezjalnej w Rzeszowie
25/03

Modlitwa w łączności z Papieżem o ustanie epidemii
24/03

Koronowirus. Komunikat Kurii Diecezjalnej w Rzeszowie nr 6
20/03

Informacja Urzędu Miejskiego w Bieczu
17/03

W związku ze szczególnie trudną sytuacją zagrożenia epidemiologicznego Gmina Biecz proponuje udzielenie pomocy  mieszkańcom w zakresie zabezpieczenia podstawowych potrzeb życiowych.

Jeśli jesteś osobą starszą, w wieku powyżej 75 roku życia, niepełnosprawną, bez możliwości samodzielnego poruszania się, samotnie zamieszkującą w domu i nie posiadasz rodziny oraz innych osób, które mogłyby udzielić Ci wsparcia, podlegasz domowej kwarantannie lub podjąłeś decyzję o nie wychodzeniu z domu to możesz skorzystać z pomocy polegającej na dostarczaniu zakupów spożywczo-przemysłowych czy innych artykułów podstawowych potrzeb.    

Istnieje ponadto, możliwość zakupu obiadów z dostawą do domu.                                                

Zgłoszenia prosimy kierować do Urzędu Miejskiego w Bieczu pod numerem telefonu 13 44 06 860 lub mailowo na adres um@biecz.pl. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bieczu pod numerem telefonu 13 4470 041 lub mailowo na adres mgopsbiecz@poczta.onet.pl. Kontakt telefoniczny w dni robocze w godzinach od 8.00 do 11.00 w okresie od 17 do 25  marca 2020 roku.

Realizacja zgłoszeń może rozpocząć się od 26 marca 2020 r.

Płatność realizowana będzie każdorazowo po wykonanej dostawie. W zgłoszeniu prosimy o podanie: danych personalnych, adresu zamieszkania, adresu mailowego, telefonu kontaktowego. 

Jednocześnie apelujemy do mieszkańców Gminy o pomoc osobom starszym zamieszkującym po sąsiedzku.

Modlitwa o zatrzymanie koronawirusa i zdrowie dla zakażonych
17/03

Koronawirus. Dyspensa Biskupa Rzeszowskiego
14/03

Komunikat Kurii Diecezjalnej w Rzeszowie
11/03

W związku z ogłoszonym przez władze zagrożeniem koronawirusem Kuria Diecezjalna w Rzeszowie przekazuje duszpasterzom i wiernym następujące informacje i zalecenia:

1. Na dzień dzisiejszy w diecezji rzeszowskiej nie przewiduje się zamykania świątyń ani odwoływania Mszy świętych, nabożeństw i rekolekcji parafialnych, pogrzebów oraz innych zgromadzeń religijnych odbywających się w kościołach, kaplicach, na cmentarzach lub w budynkach kościelnych. Nadal normalnie będą działać instytucje diecezjalne – kuria i sąd biskupi.

2. Osoby starsze, chore oraz mające z różnych przyczyn osłabioną odporność organizmu, powinny zachować szczególną ostrożność i bez potrzeby nie narażać swojego zdrowia na niebezpieczeństwo. Zachęca się te osoby do pozostania w domach i śledzenia transmisji Mszy świętych w środkach społecznego przekazu, m.in. Mszy świętej z katedry rzeszowskiej transmitowanej przez Katolickie Radio Via w każdą niedzielę o godz. 9.00.

3. Uczestników nabożeństw prosimy o przestrzeganie podstawowych zasad higieny.

4. Zachęcamy do podtrzymywania zwyczaju przyjmowania Komunii świętej do ust. Jeżeli jednak wierni z obawy przed zarażeniem będą chcieli przyjąć Komunię świętą na rękę należy jej udzielić w takiej formie. W takim przypadku proszę, aby wiernych pouczyć, że Komunię należy przyjmować na lewą dłoń podtrzymywaną przez prawą, a następnie, stojąc przed kapłanem, prawą ręką włożyć Komunię świętą do ust – w żadnym wypadku nie wolno odchodzić z Hostią na dłoni od ołtarza.

5. Jeśli chodzi o rekolekcje szkolne, wiążące są decyzje podejmowane przez dyrektorów placówek lub organy prowadzące szkoły.

6. Prosimy wiernych o przestrzeganie zaleceń odpowiednich służb rządowych, samorządowych, medycznych i sanitarnych.

7. Wszystkich prosimy o zachowanie spokoju i nie uleganie panice. Zachęcamy wszystkich diecezjan do adoracji Najświętszego Sakramentu oraz do modlitwy o wygaśniecie epidemii słowami suplikacji „Święty Boże, Święty Mocny…”.

 

ks. Piotr Steczkowski

Kanclerz Kurii Diecezjalnej w Rzeszowie

Modlitwa o powstrzymanie epidemii koronowirusa
11/03

W środę, 11 marca br. o godz. 20.00 także w naszym kościele będziemy się modlić do Trójcy Przenajświętszej i Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny o powstrzymanie epidemii koronawirusa oraz ochronę naszych rodzin przed jego skutkami.

Serdecznie zapraszamy!

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Rzymskokatolicka parafia św. Michała Archanioła, siedziba: Biecz, Binarowa 409.