Złoty Jubileusz Kapłaństwa ks. kan. Mieczysława BIelamowicza

Z dumą i satysfakcją informujemy, że nasz rodak – ks. kan. Mieczysław Bielamowicz obchodzi w tym roku Złoty Jubileusz Kapłaństwa. Przyjął święcenia kapłańskie we Wrocławiu i pracował w parafiach diecezji wrocławskiej. Obecnie przebywa on w Domu Księży Emerytów we Wrocławiu a stan zdrowia nie pozwala mu niestety na żadne podróże. Mimo to przesyła Jubileuszowe błogosławieństwo i pozdrowienia wszystkim swoim Rodakom z Binarowej oraz prosi o modlitwę. Polecajmy go w naszej modlitewnej pamięci.

 

Zapamiętaj mnie (90 dni)