Porządek Adoracji Triduum Paschalnego 2015

WIELKI CZWARTEK

 

Róże Różańcowe i Opiekunki rejonowe Caritas   ......... godz. 19.00 – 20.00

Akcja Katolicka oraz chętni .................................... godz. 20.00 – 21.00

Młodzież i KSM ....................................................  godz. 21.00 – 22.00

 

WIELKI PIĄTEK

 

Ministranci i Lektorzy …......…………………..................  godz.   8.00 –   9.00

Pola Szarowicza ………………………………........................ godz.   9.00 – 10.00

Nadole – strona południowa …............................... godz. 10.00 – 11.00

Wygon i Potoki …………………................................... godz. 11.00 – 12.00

Nagórze – strona południowa ............................... godz. 12.00 – 13.00

Zielona Ulica ................................................... godz. 13.00 – 14.00

Nagórze – strona północna …................................ godz. 14.00 – 15.00

Kurpiel i Lechowe Potoki ……............................... godz. 15.00 – 16.00

Kamieniec i Wanatówka…….................................. godz. 16.00 – 17.00

Nadole – strona północna …………………….................... godz. 17.00 – 18.00

Młodzież z KSM ………………………………........................ godz. 21.00 – 22.00

 

WIELKA SOBOTA

 

Ministranci i Lektorzy …...…...………………................. godz. 8.00 –   9.00

Róże Różańcowe Niewiast ….…………………................. godz. 9.00 – 10.00

Adoracja dla wszystkich ................................... godz. 10.00 – 12.00

SP, Schola i Kółko Misyjne …............................... godz. 12.00 – 13.00

Gimnazjum …………………….................................... godz. 13.00 – 14.00

Róże Różańcowe Mężczyzn …............................. godz. 14.00 – 15.00

Maślakowice ………............................................ godz. 15.00 – 16.00

Rynek .......................................................... godz. 16.00 – 17.00

Adoracja dla wszystkich i Akcja Katolicka ............. godz. 17.00 – 18.00

 

 

MODLITWY:

  • Rozmyślanie, Cząstka Różańca św., Litania
  • Pieśni Eucharystyczne oraz do Najświętszego Serca Pana Jezusa

Wszystko na większą chwałę Bożą!

Zapamiętaj mnie (90 dni)