Porządek Adoracji Triduum Paschalnego

WIELKI CZWARTEK

 

Róże Różańcowe i Opiekunki rejonowe Caritas ............  godz. 19.00 – 20.00

Akcja Katolicka oraz chętni ..................................    godz. 20.00 – 21.00

Młodzież i KSM .................................................    godz. 21.00 – 22.00

 

WIELKI PIĄTEK

 

Ministranci i Lektorzy …......…………………...................    godz.   8.00 –   9.00

Pola Szarowicza ……………………………......…....................  godz.   9.00 – 10.00

Nadole – strona południowa …...............................    godz. 10.00 – 11.00

Wygon i Potoki …………………...................................    godz. 11.00 – 12.00

Nagórze – strona południowa ...............................     godz. 12.00 – 13.00

Zielona Ulica ...................................................     godz. 13.00 – 14.00

Nagórze – strona północna ….................................    godz. 14.00 – 15.00

Kurpiel i Lechowe Potoki …….................................    godz. 15.00 – 16.00

Kamieniec i Wanatówka……....................................   godz. 16.00 – 17.00

Nadole – strona północna …………………….....................    godz. 17.00 – 0.00

Młodzież z KSM ………………………………..........................   godz. 21.00 – 22.00

 

WIELKA SOBOTA

Ministranci i Lektorzy …...…...……..................………...    godz.   8.00 –   9.00

Róże Różańcowe Niewiast ….……...................……………..  godz.   9.00 – 10.00

Adoracja dla wszystkich .....................................     godz. 10.00 – 12.00

SP, Schola i Kółko Misyjne …..................................    godz. 12.00 – 13.00

Gimnazjum ……………………......................................    godz. 13.00 – 14.00

Róże Różańcowe Mężczyzn …..................................   godz. 14.00 – 15.00

Maślakowice ………..............................................     godz. 15.00 – 16.00

Rynek ............................................................     godz. 16.00 – 17.00

Adoracja dla wszystkich i Akcja Katolicka ................      godz. 17.00 – 0.00

 

 

MODLITWY:

 

Rozmyślanie, Cząstka Różańca św., Litania

Pieśni Eucharystyczne oraz do Najświętszego Serca Pana Jezusa

Wszystko na większą chwałę Bożą!

Zapamiętaj mnie (90 dni)