Porządek Adoracji

PORZĄDEK ADORACJI NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU
W TRIDUM PASCHALNYM 2012 r.

 

WIELKI CZWARTEK

Róże Różańcowe i Opiekunki rej. Caritas  godz. 19.00 - 20.00

Młodzież i KSM ........................................        godz. 20.00 - 21.00

Akcja Katolicka oraz chętni.........................        godz. 21.00 - 22.00

 

WIELKI PIĄTEK

Ministranci i Lektorzy ...............................         godz.   8.00 -   9.00

Pola Szarowicza .......................................        godz.   9.00 - 10.00

Nadole - strona południowa ......................           godz. 10.00 - 11.00

Wygon i Potoki ..........................................     godz. 11.00 - 12.00

Nagórze - strona południowa ......................         godz. 12.00 - 13.00

Zielona Ulica ..............................................    godz. 13.00 - 14.00

Nagórze - strona północna .........................         godz. 14.00 - 15.00

Kurpiel i Lechowe Potoki ............................       godz. 15.00 - 16.00

Kamieniec i Wanatówka...............................      godz. 16.00 - 17.00

Nadole - strona północna ............................       godz. 17.00 - 0.00

Młodzież z KSM ............................................  godz. 21.30 - 22.00

 

WIELKA SOBOTA

Ministranci i Lektorzy .................................      godz.   8.00 -   9.00

Róże Różańcowe Niewiastgodz. .......................  godz. 9.00 - 10.00

Adoracja dla wszystkich ...........................          godz. 10.00 - 12.00

SP kl. 1-3 i Kółko Misyjne ............................       godz. 12.00 - 13.00

SP kl. 4-6 ...................................................   godz. 13.00 - 14.00

Gimnazjum .................................................   godz. 14.00 - 15.00

Róże Różańcowe Mężczyzn ........................        godz. 15.00 - 16.00

Maślakowice i Rynek .................................        godz. 16.00 - 17.00

Adoracja dla wszystkich i Akcja Katolicka.........      godz. 17.00 - 0.00

Zapamiętaj mnie (90 dni)