Ołtarz Matki Bożej

Miło jest zawiadomić wszystkich naszych internetowych Przyjaciół, że mamy już w naszym kościele po przeprowadzonej konserwacji ołtarz Matki Bożej Binarowskiej. Prezntuje się pięknie a najważniejsze jest to, że Matka Boża Binarowska ma godne miejsce do odbierania należnej Jej czci. Zapraszamy!

Zapamiętaj mnie (90 dni)