Komunikat Kurii Rzeszowskiej

Mając na uwadze prośby kierowane przez wiernych, zgodnie z kanonem 87 §1 Kodeksu Prawa Kanonicznego, Biskup Rzeszowski udzielił dyspensy od obowiązku zachowania charakteru pokutnego piątku 31 grudnia 2010 roku, w tym od obowiązku powstrzymania się od spożywania pokarmów mięsnych i zabaw, wszystkim wiernym Diecezji Rzeszowskiej, a także innym osobom przebywającym w tym dniu na terenie Diecezji. Jednocześnie tych, którzy skorzystają z w/w dyspensy Biskup Rzeszowski zachęca do innej formy pokuty, którą może być modlitwa lub jałmużna postna.

Zapamiętaj mnie (90 dni)