Błogosławiony Jan Paweł II

Błogosławiony Janie Pawle II - módl się za nami!

Zapamiętaj mnie (90 dni)